Eng | ไทย
menu
ข้าวเหนียวหมูฝอยทรงเครื่อง
ตรา : ส. ขอนแก่น

ข้าวเหนียวนุ่ม & หมูฝอยกรอบ

น้ำหนัก
: 120 g
พลังงานทั้งหมด
: 330
สถานที่จัดจำหน่าย
: เฉพาะที่ 7 Eleven