Eng | ไทย
menu
หมูยอ ตรา เศรษฐี

ผลิตภายใต้โรงงานที่ได้รับมาตรฐาน GMP
อร่อย คุ้มค่า ราคาไม่แพง

ข้อแนะนำในการเก็บรักษา
1. ควรเก็บไว้ในที่แช่เย็น อุณหภูมิ 0-4 องศาเซลเซียส
2. อุ่นร้อนก่อนรับประทาน
3. ลอกไส้พลาสติกออกก่อนรับประทาน

น้ำหนัก
: 140 กรัม