Eng | ไทย
menu
แหนม ตรา เศรษฐี

ผลิตภายใต้โรงงานที่ได้รับมาตรฐาน GMP
อร่อย คุ้มค่า ราคาไม่แพง

ข้อแนะนำในการเก็บรักษา
1. สินค้าวันที่เริ่มผลิตอาจยังไม่ค่อยเปรี้ยว
ควรบ่มอย่างน้อย 1-2 วัน เพื่อให้แหนมเปรี้ยวก่อนรับประทาน
2. ควรเก็บไว้ในที่แช่เย็น อุณหภูมิ 0-4 องศาเซลเซียส
3. ลอกไส้พลาสติกออกก่อนรับประทาน

น้ำหนัก
: 300 กรัม