สินค้า

กุนเชียงหมู ตราหมูดี
กุนเชียงหมู ตราหมูดี
700 กรัม
หมูหยองกรอบ ตราหมูดี
หมูหยองกรอบ ตราหมูดี
22 กรัม
กุนเชียงรสซีอิ๊ว ตราส.ขอนแก่น
กุนเชียงรสซีอิ๊ว ตราส.ขอนแก่น
260 กรัม
หมูยอพริกสด ตราส.ขอนแก่น
หมูยอพริกสด ตราส.ขอนแก่น
210 กรัม
ลูกชิ้นหมูเอ็น ตราหมูแชมป์
ลูกชิ้นหมูเอ็น ตราหมูแชมป์
90 กรัม
แหนม ตราหมูดี
แหนม ตราหมูดี
65 กรัม
กุนเชียงผสมไก่ ตราบ้านไผ่
กุนเชียงผสมไก่ ตราบ้านไผ่
260 กรัม
แหนม ตรา ส.ขอนแก่น 120 กรัม
แหนม ตรา ส.ขอนแก่น
120 กรัม
หมูยอ ตราหมูดี
หมูยอ ตราหมูดี
175 กรัม
หมูสวรรค์อบ ตราส.ขอนแก่น
หมูสวรรค์อบ ตราส.ขอนแก่น
200 กรัม