สินค้า

กุนเชียงหมู ตราหมูดี
กุนเชียงหมู ตราหมูดี
700 กรัม
หมูหยองกรอบ ตราหมูดี
หมูหยองกรอบ ตราหมูดี
22 กรัม
กุนเชียงรสซีอิ๊ว ตราส.ขอนแก่น
กุนเชียงรสซีอิ๊ว ตราส.ขอนแก่น
260 กรัม
ไส้กรอกอีสานสด ตราส.ขอนแก่น
ไส้กรอกอีสานสด ตราส.ขอนแก่น
1000 กรัม
กุนเชียง รสซีอิ๊ว ตรา ส.ขอนแก่น
กุนเชียง รสซีอิ๊ว ตรา ส.ขอนแก่น
90 กรัม
แหนมตุ้มจิ๋ว ตราหมูดี
แหนมตุ้มจิ๋ว ตราหมูดี
60 กรัม
หมูหยองกรอบ ตราส.ขอนแก่น
หมูหยองกรอบ ตราส.ขอนแก่น
120 กรัม
หมูยอโบราณ ตราส.ขอนแก่น
หมูยอโบราณ ตราส.ขอนแก่น
170 กรัม
ลูกชิ้นหมู ตราหมูแชมป์
ลูกชิ้นหมู ตราหมูแชมป์
190 กรัม
ไส้กรอกอีสานสด ตราส.ขอนแก่น
ไส้กรอกอีสานสด ตราส.ขอนแก่น
280 กรัม