สินค้า

แหนม ตราส.ขอนแก่น
แหนม ตราส.ขอนแก่น
แหนมซี่โครงหมู ตราส.ขอนแก่น
แหนมซี่โครงหมู ตราส.ขอนแก่น
แหนมตุ้มจิ๋ว ตราส.ขอนแก่น
แหนมตุ้มจิ๋ว ตราส.ขอนแก่น
หมูยอโบราณ ตราส.ขอนแก่น
หมูยอโบราณ ตราส.ขอนแก่น
หมูยอโบราณสูตรเห็ดหอม ส.ขอนแก่น
หมูยอโบราณสูตรเห็ดหอม ส.ขอนแก่น
หมูยอ ตราส.ขอนแก่น
หมูยอ ตราส.ขอนแก่น
หมูยอพริกไทยดำ ตราส.ขอนแก่น
หมูยอพริกไทยดำ ตราส.ขอนแก่น
หมูยอพริกสด ตราส.ขอนแก่น
หมูยอพริกสด ตราส.ขอนแก่น
หมูยอพริกสดสไลซ์ ตราส.ขอนแก่น
หมูยอพริกสดสไลซ์ ตราส.ขอนแก่น
ไส้กรอกอีสานสด ตราส.ขอนแก่น
ไส้กรอกอีสานสด ตราส.ขอนแก่น