ลูกชิ้นปลากลมเล็ก ตราแต้จิ้ว
ลูกชิ้นปลากลมเล็ก ตราแต้จิ้ว
ลูกชิ้นปลาบัวลอย ตราแต้จิ๋ว
ลูกชิ้นปลาบัวลอยตราแต้จิ๋ว
ลูกชิ้นปลารวมมิตร ตราแต้จิ๋ว
ลูกชิ้นปลารวมมิตรตราแต้จิ๋ว
ลูกชิ้นกุ้งต้ม ตราแต้จิ้ว
ลูกชิ้นกุ้งต้ม ตราแต้จิ้ว
ลูกชิ้นปลารักบี้ ตราแต้จิ้ว
ลูกชิ้นปลารักบี้ ตราแต้จิ้ว
ลูกชิ้นปลาเศรษฐี ตราแต้จิ๋ว
ลูกชิ้นปลาเศรษฐี ตราแต้จิ๋ว
ทอดมันปลา ตราแต้จิ๋ว
ทอดมันปลา ตราแต้จิ๋ว
ลูกชิ้นปลากลมใหญ่ ตรากวางเจา
ลูกชิ้นปลากลมใหญ่ ตรากวางเจา
ลูกชิ้นปลากลมใหญ่ ตราโอเด้ง
ลูกชิ้นปลากลมใหญ่ ตราโอเด้ง
เต้าหู้ปลา ตราแต้จิ๋ว
เต้าหู้ปลา ตราแต้จิ๋ว