ลูกชิ้นปลากลมใหญ่ตราโอเด้ง
ลูกชิ้นปลากลมใหญ่ตราโอเด้ง
400 กรัม
ลูกชิ้นปลากลมใหญ่ตรากวางเจา
ลูกชิ้นปลากลมใหญ่ตรากวางเจา
90 กรัม
ทอดมันปลาตราแต้จิ๋ว
ทอดมันปลาตราแต้จิ๋ว
200 กรัม
เต้าหู้ปลาตราแต้จิ๋ว
เต้าหู้ปลาตราแต้จิ๋ว
120 กรัม
ลูกชิ้นปลาเศรษฐีตราแต้จิ๋ว
ลูกชิ้นปลาเศรษฐีตราแต้จิ๋ว
200 กรัม
ลูกชิ้นปลารักบี้ตราแต้จิ้ว
ลูกชิ้นปลารักบี้ตราแต้จิ้ว
100 กรัม
ลูกชิ้นกุ้งต้มตราแต้จิ้ว
ลูกชิ้นกุ้งต้มตราแต้จิ้ว
200 กรัม
ลูกชิ้นกุ้งต้มตราแต้จิ้ว 100 กรัม
ลูกชิ้นกุ้งต้มตราแต้จิ้ว
100 กรัม
ลูกชิ้นปลารวมมิตรตราแต้จิ๋ว 100 กรัม
ลูกชิ้นปลารวมมิตรตราแต้จิ๋ว
100 กรัม
ลูกชิ้นปลาบัวลอยตราแต้จิ๋ว 100 กรัม
ลูกชิ้นปลาบัวลอยตราแต้จิ๋ว
100 กรัม