ลูกชิ้นปลากลมใหญ่ตราโอเด้ง
FISH BALL (LARGE) O-DENG
400 กรัม
ลูกชิ้นปลากลมใหญ่ตรากวางเจา
FISH BALL (LARGE) KWANG CHOU BRAND
90 กรัม
ทอดมันปลาตราแต้จิ๋ว
FRIED FISH CAKE CHIU CHOW BRAND
200 กรัม
เต้าหู้ปลาตราแต้จิ๋ว
FISH TOFU CHIU CHOW BRAND
120 กรัม
ลูกชิ้นปลาเศรษฐีตราแต้จิ๋ว
FISH BALL WITH SEAWEED CHIU CHOW BRAND
200 กรัม
ลูกชิ้นปลารักบี้ตราแต้จิ้ว
FISH BALL WITH VEGETABLE CHIU CHOW BRAND
100 กรัม
ลูกชิ้นกุ้งต้มตราแต้จิ้ว
SHRIMP BALL CHIU CHOW BRAND
200 กรัม
ลูกชิ้นกุ้งต้มตราแต้จิ้ว 100 กรัม
ลูกชิ้นกุ้งต้มตราแต้จิ้ว
100 กรัม
ลูกชิ้นปลารวมมิตรตราแต้จิ๋ว 100 กรัม
ลูกชิ้นปลารวมมิตรตราแต้จิ๋ว
100 กรัม
ลูกชิ้นปลาบัวลอยตราแต้จิ๋ว 100 กรัม
ลูกชิ้นปลาบัวลอยตราแต้จิ๋ว
100 กรัม