กว่าจะมาเป็น ส.​

กว่าจะมาเป็น ส. ขอนแก่น

บริษัท ส. ขอนแก่น ก่อตั้งขึ้นโดย นายเจริญ รุจิราโสภณ ผู้มีประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมอาหารนานกว่า 10 ปี ก่อนจะมาตั้งบริษัท ส. ขอนแก่นขึ้นในปี พ.ศ. 2527 ด้วยเงินลงทุน 300,000 บาท ในช่วงเริ่มต้นนั้น นายเจริญเห็นว่า คนในกรุงเทพจำนวนหนึ่งนิยมบริโภคอาหารประเภทหมูหยอง หมูแผ่น และกุนเชียง เมื่อเดินทางไปจังหวัดขอนแก่น ก็จะซื้อผลิตภัณฑ์เหล่านี้มาจำหน่ายในกรุงเทพ และนี่คือที่มาของตรา ‘ส.ขอนแก่น’ หรือ ‘สินค้าจากจังหวัดขอนแก่น’ นั่นเอง ในเวลาต่อมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดส่งและการควบคุมคุณภาพให้ได้มาตรฐาน นายเจริญได้ก่อตั้งโรงงานเพื่อผลิตสินค้าเหล่านี้เอง โดยใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ในการผลิตเพื่อยกระดับมาตรฐานอาหารให้เป็นระดับสากล แต่คงไว้ซึ่งรสชาติความอร่อยแบบดั้งเดิมภายใต้ ตรา ส.ขอนแก่น

อุตสาหกรรมพื้นบ้าน สู่บริษัทมหาชน

จากความสำเร็จของธุรกิจ และผลประกอบการที่เติบโตอย่างรวดเร็ว เพียง 8 ปี หลังจากก่อตั้งบริษัทคณะผู้บริหารได้ตัดสินใจจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาเป็นบริษัท อุตสาหกรรมอาหาร ส. ขอนแก่น จำกัด มหาชน ในปี พ.ศ. 2537

เปิดตัวธุรกิจฟาร์มสุกร

เนื่องด้วยคณะผู้บริหารตระหนักดีว่าการขึ้นลงของราคาวัตถุดิบในอุตสาหกรรมการเกษตรนั้นเป็นปัจจัยที่สำคัญในการแข่งขันทางธุรกิจ บริษัทจึงตัดสินใจขยายตัวธุรกิจเกษตรเต็มรูปแบบ ด้วยการมีฟาร์มสุกรเป็นของตัวเองเมื่อปี พ.ศ. 2538

 

 

จากอาหารพื้นเมือง สู่ตลาดขนมขบเคี้ยว

ก่อนที่อาหารพื้นเมืองจะถูกลืม และจางหายไปกับวิถีชีวิต และรูปแบบการบริโภคของผู้คนที่เปลี่ยนไปในฐานะผู้นำของอุตสาหกรรมอาหารพื้นเมือง บริษัทได้ยกระดับมาตรฐาน และสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการอาหารไทยอีกครั้ง โดยนำอาหารพื้นเมืองมาแปลงโฉมครั้งใหญ่ เพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมขนมขบเคี้ยว ซึ่งมีขนาดตลาดใหญ่กว่าอาหารพื้นเมืองเกือบสิบเท่าตัวในขณะนั้น ภายใต้ตราสินค้า ‘อองเทร่’ ผลิตภัณฑ์หมูแผ่นอบกรอบ

 

ขยายฐานผลิต รุกตลาดโลก

เนื่องด้วยข้อจำกัดทางการค้าระหว่างประเทศ ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสุกรในประเทศไทยนั้นสามารถที่จะส่งออกไปยังประเทศต่างๆได้เพียง 3 ประเทศเท่านั้นคือ ฮ่องกง, สิงคโปร์และญี่ปุ่น ซึ่งนับเป็นอุปสรรคที่สำคัญอย่างยิ่งต่อผู้ประกอบธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์ ทางบริษัทจึงวางแผนในการสร้างฐานการผลิตสินค้าในทวีปยุโรป จนสามารถผลิตสินค้าขายในทวีปยุโรปได้เป็นครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ.2550 จากฐานการผลิตสินค้าในประเทศโปแลนด์

ก้าวสำคัญ สู่ธุรกิจอาหารพร้อมรับประทาน

บริษัท อุตสาหกรรมอาหาร ส.ขอนแก่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำด้านการผลิต และจำหน่ายอาหารพื้นเมือง เช่น แหนม หมูยอ และไส้กรอกอีสาน รวมถึงผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป เช่น ลูกชิ้นปลา และลูกชิ้นกุ้ง ตลอดจนขนมขบเคี้ยวจากเนื้อสัตว์ ภายใต้ ตราอองเทร่ และด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านอาหารไทยในเวทีโลก บริษัทจึงตั้งฐานการผลิตในประเทศโปแลนด์ เมื่อปี พ.ศ.2550 เพื่อผลิตสินค้าจำหน่ายในตลาดยุโรป และซื้อกิจการอาหารแช่แข็ง ในปี พ.ศ.2552 เพื่อผลิตอาหารพร้อมรับประทาน ตอบรับความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน

 

จากผู้ผลิตอาหาร สู่ก้าวใหม่ของธุรกิจร้านอาหาร

ในปี 2553 บริษัทฯ ได้ริเริ่มธุรกิจร้านอาหารประเภท Quick Service Restaurants เพื่อเพิ่มช่องทางในการจัดจำหน่ายสินค้าและเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯ นอกจากนี้ในระหว่างปี 2552-2553 บริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทใหม่ โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ขายหุ้นของบริษัทร่วมที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักออกไป เพื่อมุ่งเน้นในธุรกิจหลักและทำให้โครงสร้างทางธุรกิจมีความชัดเจนขึ้น รวมถึงได้เปลี่ยนชื่อบริษัทจาก บริษัท อุตสาหกรรมอาหาร ส. ขอนแก่น จำกัด เป็น บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

 

2527

กว่าจะมาเป็น ส. ขอนแก่น

บริษัท ส. ขอนแก่น ก่อตั้งขึ้นโดย นายเจริญ รุจิราโสภณ ผู้มีประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมอาหารนานกว่า 10 ปี ก่อนจะมาตั้งบริษัท ส. ขอนแก่นขึ้นในปี พ.ศ. 2527 ด้วยเงินลงทุน 300,000 บาท ในช่วงเริ่มต้นนั้น นายเจริญเห็นว่า คนในกรุงเทพจำนวนหนึ่งนิยมบริโภคอาหารประเภทหมูหยอง หมูแผ่น และกุนเชียง เมื่อเดินทางไปจังหวัดขอนแก่น ก็จะซื้อผลิตภัณฑ์เหล่านี้มาจำหน่ายในกรุงเทพ และนี่คือที่มาของตรา ‘ส.ขอนแก่น’ หรือ ‘สินค้าจากจังหวัดขอนแก่น’ นั่นเอง ในเวลาต่อมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดส่งและการควบคุมคุณภาพให้ได้มาตรฐาน นายเจริญได้ก่อตั้งโรงงานเพื่อผลิตสินค้าเหล่านี้เอง โดยใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ในการผลิตเพื่อยกระดับมาตรฐานอาหารให้เป็นระดับสากล แต่คงไว้ซึ่งรสชาติความอร่อยแบบดั้งเดิมภายใต้ ตรา ส.ขอนแก่น

2537

อุตสาหกรรมพื้นบ้าน สู่บริษัทมหาชน

จากความสำเร็จของธุรกิจ และผลประกอบการที่เติบโตอย่างรวดเร็ว เพียง 8 ปี หลังจากก่อตั้งบริษัทคณะผู้บริหารได้ตัดสินใจจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาเป็นบริษัท อุตสาหกรรมอาหาร ส. ขอนแก่น จำกัด มหาชน ในปี พ.ศ. 2537

2538

เปิดตัวธุรกิจฟาร์มสุกร

เนื่องด้วยคณะผู้บริหารตระหนักดีว่าการขึ้นลงของราคาวัตถุดิบในอุตสาหกรรมการเกษตรนั้นเป็นปัจจัยที่สำคัญในการแข่งขันทางธุรกิจ บริษัทจึงตัดสินใจขยายตัวธุรกิจเกษตรเต็มรูปแบบ ด้วยการมีฟาร์มสุกรเป็นของตัวเองเมื่อปี พ.ศ. 2538

 

 

2547

จากอาหารพื้นเมือง สู่ตลาดขนมขบเคี้ยว

ก่อนที่อาหารพื้นเมืองจะถูกลืม และจางหายไปกับวิถีชีวิต และรูปแบบการบริโภคของผู้คนที่เปลี่ยนไปในฐานะผู้นำของอุตสาหกรรมอาหารพื้นเมือง บริษัทได้ยกระดับมาตรฐาน และสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการอาหารไทยอีกครั้ง โดยนำอาหารพื้นเมืองมาแปลงโฉมครั้งใหญ่ เพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมขนมขบเคี้ยว ซึ่งมีขนาดตลาดใหญ่กว่าอาหารพื้นเมืองเกือบสิบเท่าตัวในขณะนั้น ภายใต้ตราสินค้า ‘อองเทร่’ ผลิตภัณฑ์หมูแผ่นอบกรอบ

 

2550

ขยายฐานผลิต รุกตลาดโลก

เนื่องด้วยข้อจำกัดทางการค้าระหว่างประเทศ ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสุกรในประเทศไทยนั้นสามารถที่จะส่งออกไปยังประเทศต่างๆได้เพียง 3 ประเทศเท่านั้นคือ ฮ่องกง, สิงคโปร์และญี่ปุ่น ซึ่งนับเป็นอุปสรรคที่สำคัญอย่างยิ่งต่อผู้ประกอบธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์ ทางบริษัทจึงวางแผนในการสร้างฐานการผลิตสินค้าในทวีปยุโรป จนสามารถผลิตสินค้าขายในทวีปยุโรปได้เป็นครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ.2550 จากฐานการผลิตสินค้าในประเทศโปแลนด์

2552

ก้าวสำคัญ สู่ธุรกิจอาหารพร้อมรับประทาน

บริษัท อุตสาหกรรมอาหาร ส.ขอนแก่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำด้านการผลิต และจำหน่ายอาหารพื้นเมือง เช่น แหนม หมูยอ และไส้กรอกอีสาน รวมถึงผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป เช่น ลูกชิ้นปลา และลูกชิ้นกุ้ง ตลอดจนขนมขบเคี้ยวจากเนื้อสัตว์ ภายใต้ ตราอองเทร่ และด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านอาหารไทยในเวทีโลก บริษัทจึงตั้งฐานการผลิตในประเทศโปแลนด์ เมื่อปี พ.ศ.2550 เพื่อผลิตสินค้าจำหน่ายในตลาดยุโรป และซื้อกิจการอาหารแช่แข็ง ในปี พ.ศ.2552 เพื่อผลิตอาหารพร้อมรับประทาน ตอบรับความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน

 

2553

จากผู้ผลิตอาหาร สู่ก้าวใหม่ของธุรกิจร้านอาหาร

ในปี 2553 บริษัทฯ ได้ริเริ่มธุรกิจร้านอาหารประเภท Quick Service Restaurants เพื่อเพิ่มช่องทางในการจัดจำหน่ายสินค้าและเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯ นอกจากนี้ในระหว่างปี 2552-2553 บริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทใหม่ โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ขายหุ้นของบริษัทร่วมที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักออกไป เพื่อมุ่งเน้นในธุรกิจหลักและทำให้โครงสร้างทางธุรกิจมีความชัดเจนขึ้น รวมถึงได้เปลี่ยนชื่อบริษัทจาก บริษัท อุตสาหกรรมอาหาร ส. ขอนแก่น จำกัด เป็น บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

 

ติดต่อ ส.​

contact_01
สำนักงานใหญ่
contact_02
สำนักงาน (ซอยปรีดี พนมยงค์ 13)
contact_03
โรงงานบางพลี
contact_04
โรงงานมหาชัย - นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อติดต่อ ส.ขอนแก่น ค่ะ