Eng | ไทย
menu

เกี่ยวกับเรา


ความเป็นมาของ ส.ขอนแก่น
จุดมุ่งหมายของบริษัท
“ สะอาด ... วางใจได้ ”

บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทมีปณิธานที่จะให้ผลิตภัณฑ์ของ ส.ขอนแก่น เป็นที่ไว้วางใจของผู้บริโภค โดยมุ่งมั่น ที่จะเป็นผู้นำในการผลิตและจำหน่ายอาหารสำเร็จรูป และกึ่งสำเร็จรูป ที่มีรสชาติดี สดสะอาด และมีคุณค่าทางโภชนาการ ภายใต้กรรมวิธีการผลิตแบบอุตสาหกรรม ที่ทันสมัย ถูกสุขอนามัย โดยคำนึงถึงสุขภาพของผู้บริโภคเป็นหลัก และนี่เองจึงเป็นที่มาของประโยค “สะอาด…วางใจได้” ซึ่งเป็นนโยบายคุณภาพของบริษัท

นอกจากนี้ เมื่อคำนึงถึงวิธีการใช้ชีวิตของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ส.ขอนแก่น ยังมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับรูปแบบการบริโภคที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภค ให้มีความสะดวกและง่ายต่อการรับประทานมากขึ้น เพื่อให้อาหารไทยพื้นเมือง กลับมาเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตของคนไทย ผ่านนโยบาย “หนึ่งครัวเรือน หนึ่งผลิตภัณฑ์ จาก ส. ขอนแก่น”หรือ “One Household Product from S. Khonkaen(OHOP)” นโยบายนี้มุ่งหวังให้ทุกครัวเรือน มีสินค้าของ ส.ขอนแก่น คู่ครัวไว้อย่างน้อย 1 ผลิตภัณฑ์ ทั่วประเทศ เพื่อตอกย้ำความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านอาหารไทยของ ส.ขอนแก่น

โรงงาน ส.ขอนแก่น

เยี่ยมชมกระบวนการผลิตที่ทันสมัย และได้มาตรฐานที่มาของคำว่า สะอาด…วางใจได้ ของบริษัท ส.ขอนแก่น
แหล่งผลิตตราสินค้าคุณภาพมากมาย ทั้งอาหารไทยที่เป็นที่รู้จักกันดี เช่น แหนม หมูยอ ไส้กรอกอีสาน
หรือ อาหารทะเลแปรรูปพวกลูกชิ้นปลา ลูกชิ้นกุ้ง และ ปลาเส้นทอดที่เป็นที่รู้จักกันดีในตลาด

รางวัลและใบรับรอง