กุนเชียงหมู ตราหมูดี
กุนเชียงหมู ตราหมูดี
700 กรัม
หมูหยองกรอบ ตราหมูดี
หมูหยองกรอบ ตราหมูดี
22 กรัม
กุนเชียงรสซีอิ๊ว ตราส.ขอนแก่น
กุนเชียงรสซีอิ๊ว ตราส.ขอนแก่น
260 กรัม
หมูยอ ตราส.ขอนแก่น
หมูยอ ตราส.ขอนแก่น
320 กรัม
ไส้กรอกอีสานสด ตราหมูดี
ไส้กรอกอีสานสด ตราหมูดี
280 กรัม
แหนม ตราห้วยแก้ว
แหนม ตราห้วยแก้ว
50 กรัม
หมูหยองกรอบ ตราส. ขอนแก่น
หมูหยองกรอบ ตราส. ขอนแก่น
60 กรัม
แหนมตุ้มจิ๋ว ตรา ส.ขอนแก่น
แหนมตุ้มจิ๋ว ตรา ส.ขอนแก่น
60 กรัม
ลูกชิ้นหมูรสพริกไทย ตราหมูดี
ลูกชิ้นหมูรสพริกไทย ตราหมูดี
260 กรัม
กุนเชียงหมู ตราหมูดี
กุนเชียงหมู ตราหมูดี
420 กรัม