ซื้อขายระหว่างประเทศ

เนื่องจากมีกฏหมายที่เป็นข้อจำกัด เกี่ยวกับอาหารประเภทผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเนื้อสัตว์ บางประเทศจะไม่สามารถให้นำเข้าได้ ต้องดูรายละเอียดเป็นรายประเทศรวมถึงเอกสารนำเข้าแต่ละตัวด้วย ติดต่อ ส.ขอนแก่น ฝ่ายติดต่อซื้อขายระหว่างประเทศ