งานประกวดคอนเทนต์ภายใต้แคมเปญ "ยอใหญ่มาก"

 

งานประกวดคอนเทนต์ภายใต้แคมเปญ “ยอใหญ่มาก

ส.ขอนแก่น ขอเชิญชวนผู้สนใจ มาร่วมกันสร้างคอนเทนต์กับแคมเปญ “ยอใหญ่มาก” ในสไตล์ของคุณ แบ่งการประกวดเป็น 2 ประเภท ภาพและวีดีโอ ประเภทละ 5 รางวัล เพียงมีสินค้ายอบิ๊กไบท์เป็นส่วนประกอบของคอนเทนต์และสามารถถ่ายทอดความใหญ่ของยอบิ๊กไบท์ได้โดนใจ จะได้รับรางวัลรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรรับรองผลงาน

1. ประเภทผลงาน แบ่งเป็น 2 ประเภท
1.1 ผลงานประเภทภาพ (ภาพถ่าย/ภาพวาด/ภาพตัดต่อ ฯลฯ)
1.2 ผลงานประเภทวิดีโอ
2. รายละเอียดการประกวด

 1. ผลงานประเภทภาพ (ภาพถ่าย/ภาพวาด/ภาพตัดต่อ ฯลฯ)
  1. ไม่จำกัดรูปแบบผลงาน และเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน
  2. ผลงานไม่กำหนดขนาดของชิ้นงาน
  3. ประเภทรูปภาพที่ใช้จะต้องเป็นรูปภาพที่มาจากความคิดสร้างสรรค์ของผู้เข้าประกวดเท่านั้น หากพบว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ เข้าข่ายคัดลอกมาจากที่อื่น หรือสร้างสรรค์ผลงาน ที่เข้าข่ายลามกอนาจาร ที่ขัดต่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม
  4. ต้องมีสินค้าหมูยอบิ๊กไบท์ ส.ขอนแก่น เป็นส่วนประกอบในคอนเทนต์
  5. ส่งผลงานเป็นไฟล์ JPG โดยมีความละเอียดของภาพอย่างน้อย 300 dpi
 2. ผลงานประเภทวิดีโอ
  1. ไม่จำกัดรูปแบบผลงาน และเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน
  2. ผลงานจำกัดความยาวไม่เกิน 3 นาที
  3. วิดีโอควรมีความละเอียดภาพ 720p HD ขึ้นไป
  4. ประเภทรูปแบบวิดีโอ เสียงและภาพในผลงาน ต้องถูกสร้างสรรค์จากผู้เข้าประกวดเท่านั้น หากพบว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ เข้าข่ายคัดลอกมาจากที่อื่น หรือสร้างสรรค์ผลงาน ที่เข้าข่ายลามกอนาจาร ที่ขัดต่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม
  5. ส่งผลงานเป็นไฟล์ MP4,AVI,GIF,MOV

หมายเหตุ : หากผู้ร่วมกิจกรรมอยากได้รูปเพิ่มเติมเพื่อนำไปประกอบ Content สามารถโหลดได้ที่ : https://drive.google.com/drive/folders/1n107yTb7e4eCny9vvizAjmnFZImscW1C?usp=sharing
(หรือจะถ่ายสินค้าด้วยตนเองก็ได้เช่นกัน)

3. การส่งผลงาน

1. โพสคอนเทนต์ของคุณผ่านช่องทาง Facebook / Instagram / Youtube / Tiktok หรือ Twitter ช่องทางใดก็ได้ และเปิดตั้งค่าเป็นสาธารณะ
2. ติด Hastag #ยอใหญ่มาก #ยอบิ๊กไบท์สขอนแก่น
3. ส่งลิงก์คอนเทนต์ของคุณมาที่ Inbox Facebook ส.ขอนแก่น เท่านั้น เพื่อยืนยันตัวตน  http://m.me/S.KhonkaenTH

4. กำหนดระยะเวลา 

 

 

5. เกณฑ์การตัดสิน

รอบที่ 1 : ผลคะแนนจากคณะกรรมการ โดยมีเกณฑ์การตัดสิน ดังนี้

 • ผลงานตรงตามหัวข้อที่กำหนด (Theme 40%)
 • ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creativity 30%)
 • การสื่อความหมาย (Communication 30%)

รอบที่ 2 : ผลคะแนนมาจาก 2 ส่วนได้แก่

 • ผลโหวต (50%)
 • ผลคะแนนจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (50%)

6. รางวัล แบ่งเป็น  2 ประเภท

     1. ผลงานประเภทภาพ (ภาพถ่าย/ภาพวาด/ภาพตัดต่อ ฯลฯ)
อันดับที่ 1 : Playstation 5 พร้อม Giftset ส.ขอนแก่นและประกาศนียบัตรรับรองผลงาน (1 รางวัล)
อันดับที่ 2 : Surfskates (Penny Skateboards) พร้อม Giftset ส.ขอนแก่นและประกาศนียบัตรรับรองผลงาน (2 รางวัล)
อันดับที่ 3 : Netflix Gift Cards มูลค่า 3,000 บาท พร้อม Giftset ส.ขอนแก่นและประกาศนียบัตรรับรองผลงาน (2 รางวัล)
      2. ผลงานประเภทวิดีโอ
อันดับที่ 1 : Playstation 5 พร้อม Giftset ส.ขอนแก่นและประกาศนียบัตรรับรองผลงาน (1 รางวัล)
อันดับที่ 2 : Surfskates (Penny Skateboards) พร้อม Giftset ส.ขอนแก่นและประกาศนียบัตรรับรองผลงาน (2 รางวัล)
อันดับที่ 3 : Netflix Gift Cards มูลค่า 3,000 บาท พร้อม Giftset ส.ขอนแก่นและประกาศนียบัตรรับรองผลงาน (2 รางวัล)

 

7. ประกาศเงื่อนไขการส่งผลงานเข้าประกวด

 1. ผู้เข้าประกวดต้องทำตามเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมข้างต้นให้ถูกต้องและครบถ้วนทั้งหมด
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับ พนักงานบริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ และตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้อง และญาติของพนักงานหรือญาติของตัวแทนฯ
 3. ในกรณีที่ผู้เข้าประกวดปฏิบัติตามกฎกติกาไม่ครบตามที่ระบุไว้ข้างต้น ทางคณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์
 4. ผลงานประเภทภาพและวิดีโอที่ใช้ จะต้องเป็นผลงานที่สร้างขึ้นมาใหม่ ที่ไม่เคยส่งประกวดที่ใดมาก่อน เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของผู้เข้าประกวดเท่านั้น รูปภาพหรือวิดีโอที่พบว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ เข้าข่ายคัดลอกมาจากที่อื่น หรือสร้างสรรค์ผลงาน ที่เข้าข่ายลามกอนาจาร ที่ขัดต่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม
 5. ผลงานที่ชนะรางวัลทั้งสองประเภทถือเป็นลิขสิทธิ์ของผู้จัดการประกวด โดยผู้จัดงานประกวดมีสิทธิ์ในการนำไปใช้ ทำซ้ำ แก้ไข ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ โดยผู้ส่งผลงานที่ได้รับรางวัลจะต้องเซ็นต์สัญญา “ข้อตกลงการเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในผลงาน (Work Copyright Ownership Agreement)” เพื่อมอบสิทธิ์ และอนุญาตให้ผู้จัดงานประกวดใช้ผลงานได้ตามกฎหมายและไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของผลงาน
 6. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด โดยผู้เข้าประกวดไม่สามารถโต้แย้งใด ๆได้ และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขกิจกรรม ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ระงับการมอบรางวัล หรือเรียกคืนของรางวัล ในกรณีที่บริษัทฯ ตรวจสอบแล้วพบว่า ผู้เข้าประกวดไม่ปฏิบัติตามกติกาของกิจกรรมนี้
 8. ผู้เข้าประกวดสามารถส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวนชิ้นงานตลอดระยะเวลาของกิจกรรม แต่ 1 ชื่อผู้ส่งผลงาน สงวนสิทธิ์ได้รับรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น ตลอดระยะเวลาการร่วมกิจกรรม
 9. ผู้เข้าประกวด จะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น และหากบริษัทฯ พบเห็นหรือถูกเรียกร้องจากเจ้าของลิขสิทธิ์ที่แท้จริง ผู้เข้าประกวดต้องรับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายรวมถึงชำระค่าใช้จ่ายแทนบริษัทฯ ทั้งหมด

8. ข้อตกลงอื่นๆ

 1. ผู้เข้าประกวดต้องรับทราบและยินยอมปฏิบัติตามกติกาการเข้าร่วมกิจกรรมฉบับนี้ โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ
 2. บริษัทฯ เป็นเพียงผู้จัดกิจกรรมเพื่อให้ลูกค้าได้เข้าร่วมสนุกเท่านั้น จะไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพ หรือบริการของของรางวัลทุกกรณี หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพหรือบริการ ผู้เข้าประกวดต้องติดต่อบริษัทที่ผลิตหรือจำหน่ายของรางวัลโดยตรงด้วยตนเอง
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข และของรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. การตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี ไม่สามารถฟ้องร้องดำเนินคดีหรือเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ กับทางบริษัทฯ ได้
 5. หากพบว่ามีการทุจริตเกิดขึ้น หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดไม่ว่าในกรณีใด ๆ บริษัทฯ จะตัดสิทธิ์การเข้าร่วมการประกวดหรือรับของรางวัลโดยอัตโนมัติ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด
 6. ผู้เข้าประกวด จะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ทาง Inbox Facebook เพื่อดำเนินการยืนยันสิทธิ์ และผู้เข้าประกวดต้องสามารถยืนยันการรับของรางวัล ด้วยการโดยการแจ้งชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ที่ติดต่อได้ รูปถ่ายสำเนาบัตรประชาชน รวมถึง ข้อมูลอื่น ๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนด/ร้องขอจากผู้เข้าประกวด เพื่อวัตถุประสงค์ในการยืนยันตัวตนและการรับของรางวัล หากผู้เข้าประกวดไม่รับสายหรือ ไม่ติดต่อกลับ และไม่สามารถแสดงหลักฐานตามที่บริษัทฯ ร้องขอได้ครบถ้วน จะถือว่าผู้เข้าประกวดสละสิทธิ์ในการรับของรางวัล
 7. ผู้เข้าประกวดที่ได้รับรางวัล ต้องมารับของรางวัลด้วยตนเองที่บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 12/255 อาคาร ส.ทาวเวอร์ หมู่ที่ 15 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โดยต้องแสดงสำเนาบัตรประชาชนเพื่อรับของรางวัล หากผู้เข้าประกวดไม่สามารถมารับของรางวัลได้ด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับแทนได้ โดยต้องมีหนังสือมอบอำนาจและหลักฐานของผู้ที่ได้รับรางวัล (ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจต้องนำสำเนาบัตรประชาชนมาด้วย) เพื่อรับของรางวัล
 8. ผู้เข้าประกวดต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% สำหรับของรางวัลที่มีมูลค่ามากกว่า 1,000 บาท ตามคำสั่งสรรพากรที่ ท.ป.104/2544  และภาษีอื่น ๆ (ถ้ามี) หากไม่มีการชำระภาษี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการมอบของรางวัลจนกว่าจะมีการดำเนินตามขั้นตอนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว และผู้เข้าประกวดต้องนำมูลค่าของรางวัลไปคำนวณรวมเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตอนสิ้นปีด้วย
 9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลง ยืดขยาย หรือถอนกิจกรรมได้โดยดุลพินิจของบริษัทฯ เพียงผู้เดียว
 10. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการสูญเสีย บาดเจ็บ ที่เกิดขึ้นจากการร่วมกิจกรรม หรือเกิดขึ้นจากบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม รวมถึง ไม่รับผิดชอบในความขัดข้อง หรือ การหยุดชะงักของระบบคอมพิวเตอร์ ระบบโทรศัพท์มือถือ หรือระบบ Facebook / Instagram / Youtube / Tiktok หรือ Twitter แต่อย่างใด
 11. สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ได้ที่ Line Official : @s.khonkaenth / Facebook : ส.ขอนแก่น / หรือโทร 02-339-3999 ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน – 1 มิถุนายน 2564

9. สำหรับนักศึกษา
สำหรับนักศึกษาทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมแคมเปญ “ยอใหญ่มาก” ในระยะเวลาวันที่ 8 เมษายน – 21 พฤษภาคม 2564 จะมีสิทธิ์ได้รับใบประกาศนียบัตรเข้าร่วมแคมเปญกิจกรรมยอใหญ่มาก

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทางบริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ฝ่ายสื่อสารการตลาด จึงขอแจ้งรายละเอียดที่ให้นักศึกษาส่งข้อมูลมาเพื่อรับสิทธิ์ในการได้ประกาศนียบัตร

รายละเอียดดังนี้
1. ชื่อ นามสกุล
2. รูปภาพสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา
3. ผลงานที่เข้าร่วมแคมเปญกิจกรรม “ยอใหญ่มาก”

นักศึกษาสามารถส่งข้อมูลของคุณมาที่ Inbox Facebook ส.ขอนแก่น เท่านั้น เพื่อยืนยันตัวตน (https://m.me/S.KhonkaenTH)