ไอเดียพับใบตอง ภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ

ไอเดียพับใบตอง
จะดีแค่ไหนถ้า ภาชนะ ที่เรานำมาใส่อาหารนั้น ไม่ทำลายโลกและไม่เพิ่มขยะ
_____________________________________________

วันนี้ เรามี ไอเดียพับใบตอง
สำหรับการใส่อาหาร นอกช่วยลดขยะแล้ว
ยังทำให้อาหาร ให้น่ารัปประทาน
ดูแล้วสามารถ สามารถทำตามกันได้ง่าย ๆ

3 วิธีด้วยกัน

1. พับซองครึ่งวงกลม

2. กระทงสี่เหลี่ยม

3. กระทงสี่มุม แบบกลม