หมูแผ่นอบกรอบ ตรา หมูดี
30 กรัม
อองเทร่ แคบหมู รสน้ำพริกหนุ่ม
อองเทร่ แคบหมู รสน้ำพริกหนุ่ม
9 กรัม
หมูหยองแท่งทอง ตรา ส.ขอนแก่น
หมูหยองแท่งทอง ตรา ส.ขอนแก่น
200 กรัม
ไก่อบปรุงรส รสปาปริก้า ตราส.ขอนแก่น
ไก่อบปรุงรส รสปาปริก้า ตราส.ขอนแก่น
18 กรัม
หมูแผ่นกรอบ ตราส.ขอนแก่น
หมูแผ่นกรอบ ตราส.ขอนแก่น
55 กรัม
หมูเส้นกรอบ ตราส.ขอนแก่น
หมูเส้นกรอบ ตราส.ขอนแก่น
100 กรัม
หมูแผ่นBBQ รสโนริสาหร่าย ตราอองเทร่ ขนาด 16 กรัม (ซอง)
หมูแผ่นBBQ รสโนริสาหร่าย ตราอองเทร่ ขนาด 16 กรัม (ซอง)
16 กรัม
หมูแผ่นBBQรสน้ำพริกเผา ตราอองเทร่ ขนาด 16 กรัม (ซอง)
หมูแผ่นBBQรสน้ำพริกเผา ตราอองเทร่ ขนาด 16 กรัม (ซอง)
16 กรัม
หมูแผ่นBBQรสกระเทียม ตราอองเทร่ ขนาด 16 กรัม (ซอง)
หมูแผ่นBBQรสกระเทียม ตราอองเทร่ ขนาด 16 กรัม (ซอง)
16 กรัม
หมูแผ่นBBQคลาสสิกร๊อค ตราอองเทร่ ขนาด 16 กรัม (ซอง)
หมูแผ่นBBQคลาสสิกร๊อค ตราอองเทร่ ขนาด 16 กรัม (ซอง)
16 กรัม